Under mina fingrar finns nu datorns tangentbord. På det skriver jag ganska fort, men inte helt korrekt. Det allra märkligaste felet är när jag ska skriva å eller ä, men istället skriver a.

Det är väldigt konstigt, för a och å ligger i varsin ända av tangentbordet.

Som om det vore handskrift jag höll på med.

Hur fungerar min hjärna?

Är det en åldersförändring? Eller svengelskans intåg i min hjärna? Eller min hjärnas egen (hoppandes över mitt medvetande, om man nu kan skilja på dessa två) lilla protest mot datoriseringen?