Hela tiden kommer det en massa papper till skogsägaren som nu är jag. Det senaste jag fick var en inbjudan: ”Lär dig dekorera till advent. Tillfälle att lära dig binda kransar.”

Jag kan gott se min far, den förre skogsägaren, sitta vid ett bord i en upplyst bygdegård i den mörka novemberkvällen tillsammans med en grupp andra starka män med grova nävar. Jag kan se dem sitta där med en stor hög granris framför sig på ett bord och nån käck kvinna som håller upp en krans och visar hur man snor ihop och binder och sätter i små kottar och röda pinglor.

Nä. Det kan jag inte alls se för mig. Detta är kanske en inbjudan speciellt för kvinnliga skogsägare.