1. Ingen karljohan.
2. Ingen karljohan.
3. Ingen karljohan
4. En spindelskivling (det ska vara en karljohan eller åtminstone en liten krispig kremla).
5. Inget regn.

Men å andra sidan är det sommar än.