Skriva om
och skriva om
och skriva om.

Så är det.

Nog för alla som skriver.