Inte mycket
man
jag

en!

Inte mö
en
kan göra

kan göra
när ens skog
blåser ner

kanske

jallefall

himla blåsväder
där i trakta

träna kan legga
huller
om buller