Det finns så mycket att skriva om, men ändå blir det så lite skrivet här. Det är som om der finns ett motstånd – flera motstånd – men jag vet inte riktigt vilka de är.

Kanske mest det att jag känner på mig att mycket skulle verka vara kärringgnäll och – hu! – hur icke PK är inte det. Negativa tanter…

Som detta med SCA. En av Sveriges absolut tyngsta makthavare i näringslivet avgår. Generationsskifte, säger de själva och den nye makthavaren Anders Nyrén ”blir personlig” och pratar om hur oerhört mycket han har arbetat som försvar för utsvävningarna.

Jag orkar inte börja tänka på om det betyder att han efter att ha jobbat klart på kontoret går hem och sorterar strumpor och sopar smular under matbordet.

Nä, nya ord! Motgräs.

En av mina arbetskamrater försöker lära mig mer om sport och idrott. Eftersom jag är så totalt ointresserad, fastnar bara fragment, som ordet motgräs. Det är tydligen så att gräs inte växer rätt upp utan, som hår, lägger sig år olika håll och därmed skapar olika förutsättningar för hur en golfboll kommer att röra sig.

Motgräs. Kul ord.

Andra är tillitsstyrning och misstroendestyrning. Jag hittar dem i en avhandling om medier och styrning av skolan. Förr fanns tillitsstyrning, står det. Man litade på att lärarna visste hur man skulle använda nya medier för att undervisa på bästa sätt. Sen kom IT och näringslivsköret med NPM*, vilket ledde till en tro att kontroll och mätningar leder till högre kvalitet.

Misstroendestyrning. Gräsligt.

Jag kommer tydligt ihåg vad det pratades om – detaljstyrningen över skolan skulle bort, det skulle bli platta organisationer och lärarna skulle själva få bestämma mer.

Pyttsan! (Som är ett annat bra ord.)