Läser PO Enquists Liknelseboken. Han skriver – på nåt sätt – om sin barndom och då blir det tydligen mer på dialekt; bondska, skelletmål.

Och det förstår jag väl. Hur skulle jag kunna skriva om min barndom utan ord som sytlig och tjilig, fråhänter, suvel och skräckelmoggor.

Han använder högerhanna och pajken och det skulle jag också kunna göra; och han vet vem som la upp sten efter sten för att bygga stenmuren på kyrkogården.

Den lilla världen – alla hade vetskap om det vad som hänt och vem som gjort vad. Så annorlunda nu när man kan veta precis allt om nån star i Amerikat, men inte vem som planterat äppelträden.

Och flyktingarna, som har allt de äger i en kasse.