Kroppen sviktar.
En aning.
Är det väl bara.
Om man jämför.

Vill inte producera till 100%.

En föraning.
Om kommande.